POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

    Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
    Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
    Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın üniversitesinin adı
    ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
    Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır
    (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
    Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
    Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
    Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
    Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.

EKOLOJİ 2015
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. Sinop Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 SİNOP
 Tel: 0 368 271 55 16 - 4202 | Belgegeçer: 0 368 271 55 24
e-Posta: ekoloji2015@sinop.edu.tr